MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Gugán Katalin válogatott publikációi / Selected publications of Katalin Gugán

Gugán Katalin válogatott publikációi / Selected publications of Katalin Gugán

E-mail Nyomtatás PDF

 

 • Eltűnt magánhangzók nyomában: az ősmagyar kori veláris i eredetéről. In Első Század, szerk. Váradi Péter, 39-54. ELTE HÖK, Budapest, 2000.
 • Syntactic synonymy: a case study. Acta Linguistica Hungarica 49 (2002): 23-49.
 • Az igék morfológiai jelöltségéről és az igék kölcsönzéséről a szurguti osztjákban. In: Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Uralisztikai Tanulmányok 14., szerk. Csepregi Márta–Várady Eszter, 66-72. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest, 2004.
 • The grammaticalization of temporal subordinating conjunctions in Surgut Ostyak. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005): 383-396.
 • Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban. In: Uráli grammatizáló, szerk. Oszkó Beatrix-Sipos Mária, 135-146. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2005.
 • Újabb elmélkedés a magyarázattípusokról – ezúttal egy magyar mondattani változás elemzése közben. In: Elmélkedések nyelvekről, népekről és a profán medvéről. Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére, szerk. Sipőcz Katalin–Szeverényi Sándor, 27-44. SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, 2006.
 • A szintaktikai változások feltételezett egyirányúságáról. NyK 103 (2006): 61-74.
 • Az alany és az állítmány egyeztetése a középmagyar korban. Nyr. 131 (2007): 99-107.
Módosítás dátuma: 2009. február 13. péntek, 20:02