MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Sipos Mária válogatott publikációi / Selected publications of Mária Sipos

Sipos Mária válogatott publikációi / Selected publications of Mária Sipos

E-mail Nyomtatás PDF


 • 2008
  • Egyéni ének és személyhez kötöttség (Schmidt Éva gyűjtéséneknéhány tanulsága). In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére, Urálisztikai Tanulmányok 19. Szerk. Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László. Budapest, 2008. 746--757.
  • On the Possibilities of Revitalizing Synya-Khanty. In: Elangayan, R. – McKenna Brown, R. – Ostler, M. D. M. – Mahendra, K. V. (eds), Vital Languages. Endangered Languauges and Multilingualism. Proceedings of the FEL X. Central Institute of Indian Languages, Mysore, 2007. 95–99.
  • Szinjai hanti szavak és kifejezések (Kováts Zsófiával társszerzőségben). In: Bereczki András – Csepregi Márta – Klima László (szerk.): Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. ELTE – BTK Finnugor Tanszék – Numi Tórem Alapítvány, Budapest, 2008. pp. 481–486.
  • Egy hanti partikula szerepe és magyar fordításai. In: Pomozi Péter – Csepregi Márta – Salánki Zsuzsa (szerk.): Navigare humanum est... Pusztay János 60. születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2008. pp. 186–194.
 • 2007
  • Serkáli osztják szövegek és szójegyzék (W. Steinitz, K. F. Hvataj-Muha és E. I. Csarusin szövegeinek felhasználásával. In: Fejes László (szerk.), Serkáli osztják chrestomathia. Schmidt Éva Könyvtár 3. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2008. pp. 135–245.
  • A hanti újságírás nyelve. = The Language of a Khanty Newspaper. In: Keresztes, László - Maticsák, Sándor (eds), FUD 13. Debrecen. 103-117.
 • 2006
  • Beszélgetés a nyelvi helyzetről. Összefoglaló az Obi-ugorok a 21. században című konferencián rendezett vitáról. = Hungarian Ob-Ugrists on the linguistic situation of the Ob-Ugric languages. A summary of discussion in the conference “Ob-Ugrians in the 21st century”. In: Sipos Mária (ed), Obi-ugorok a 21. században. MTA Nytud Int. (CD).
 • 2005
  • Másodlagos egyezések az obi-ugor kori etimológiákban. = Secondary correspondences in etymologies dating back to Ob-Ugric. Nyelvtudományi Közlemények 102: 35-63.
  • Kép, formula, ismétlés, repertoár. Nyikilov Maxim technikájáról. = Trope, Formula, Repetition, Repertory. On Nikilov Maxim's Narrative Technique. In: Csepregi, Márta - Várady, Eszter (eds): Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Uralisztikai tanulmányok 14. Budapest. 363-373.
 • 2003
  • Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi II. = Lexical Innovations in Proto-Ob-Ugric II. Nyelvtudományi Közlemények 100: 245-263.
  • Jelentésrekonstrukció az obi-ugor nyelvekben. = On the Reconstruction of Meaning in the Ob-Ugric Languages. In: Büky, László - Forgács, Tamás (eds), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 169-176.
 • 2002
  • Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi I. = Lexical Innovations in Proto-Ob-Ugric II. Nyelvtudományi Közlemények 99: 7-57.
 • 2001
  • „Mondatok rács mögött.” Hogyan alakítsunk át etimológiai magyarázatokat adatbázissá? = “Sentences behind bars”. How to adjust comments on etymologies to a database? (poster, co-author: Salánki, Zsuzsa). BUM II. Szófejtő Műhely. Budapest, 2001. 117-137.
  • A metafora sajátosságai az osztják hősénekekben*. = *Special Features of Metaphors in Khanty Epic Poetry. In: Kemény Gábor (ed), A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001., 229-244.
 • 2000
  • Tatjana Moldanova: A malangi Anna középső világ-beli élete. A civilizáció érintése. Ismertetés. = Review of T. Moldanova's two short novels. In: Finnugor Világ 2000/3. 29-31
 • 1999
  • Az ugor kori szókincs fogalomkörök szerinti csoportosítása. A grouping of lexical innovations dating back to the Ugric protolanguage according to semantic fields. Nyelvtudományi Közlemények 96: 158-169.
 • 1997
  • Tizenkét osztják hősének. = Twelve Khanty Epic Poems. In: Kiss, Gábor - Zaicz, Gábor (eds), Szavak - Nevek - Szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1997. 360-372.
 • Szerkesztések / Editing work
  • Schmidt Éva Könytár 4. Anna Liszkova énekei. (társszerkesztő: Lázár Katalin). MTA Nyelvtudományi Intézet – MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2008.
  • Obi-ugorok a 21. században (CD) = Ob-Ugrians in the 21st century (CD). MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2006.
  • Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom. Schmidt Éva Könyvtár 2. = Language, dialect, literacy, literature. Schmidt Éva Series Vol. 2. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2006.
  • Jelentések Szibériából. Schmidt Éva Könytár 1. = Reports from Siberia. Schmidt Éva Series Vol. 1. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2005.
  • Uráli Grammatizáló. Budapesti Uráli Műhely 4. = Workshop on Grammaticalization. BUW 4. Co-editor: Oszkó, Beatrix. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2005.
  • Uráli TÁRGYaló. Budapesti Uráli Műhely 3. = Uralic OBJECTive Workshop. BUW 3. Co-editor: Oszkó, Beatrix. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2003.
  • Szófejtő Műhely. Budapesti Uráli Műhely 2. = Workshop for Reconstruction. BUW 2. Co-editor: Oszkó, Beatrix. MTA Nyelvtudmányi Intézet, Budapest, 2001.
  • Ugor Műhely. Budapesti Uráli Műhely 1. = Ugric Workshop. Budapest Uralic Workshop1. Co-editors: Bakró-Nagy, Marianne - Molnár, Zoltán - Salánki, Zsuzsa. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1999.
Módosítás dátuma: 2009. február 12. csütörtök, 20:57