MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Szakmai életrajzok Cser András, tudományos munkatárs

Cser András, tudományos munkatárs

E-mail Nyomtatás PDF

Kutatási területe

 • történeti fonológia
 • angol
 • latin
 • tudománytörténet

Tudományos fokozat

 • 2002 PhD fokozat; Disszertáció címe: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése.
  (A disszertáció alapján készült, a NyK 99. számában megjelent cikk letölthető.)

Tanulmányok

 • Felsőfokú tanulmányok
  • 1990–96: ELTE BTK Angol nyelv és irodalom, Latin nyelv és irodalom, Elméleti nyelvészet szakok
  • 1996: Angol nyelv és irodalom szakos előadói diploma (ELTE BTK)
  • Latin nyelv és irodalom szakos előadói diploma (ELTE BTK)
  • Elméleti nyelvészet szakos előadói diploma (ELTE BTK)
 • Posztgraduális tanulmányok
  • 1996–99 ELTE BTK Elméleti nyelvészeti PhD program, témakör: történeti fonológia

Munkahelyek, beosztások

 • 1999– Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Általános/Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Angol–Amerikai Intézet
 • 2008– MTA Nyelvtudományi Intézet, Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály

Egyetemi oktatói tevékenység

 • Oktatott tudományterületek (a PPKE-n, 1994–):
  • Történeti nyelvészet
  • Fonológia
  • Morfológia
  • Szintaxis
  • Angol nyelvtörténet
  • Bevezetés az indoeurópai nyelvészetbe
  • Latin nyelvtörténet
  • A nyelvtudomány története
  • Latin nyelv

Kutatási projektumok vezetése, illetve részvétel

 • 1998–99: Telegdi Zsigmond ösztöndíj, téma: a folyamatosság mint fonológiai jegy
 • 2001–04: Bolyai ösztöndíj, téma: A fonológia tudományelméleti kérdései
 • 2007–2010: Bolyai ösztöndíj, téma: Az ókori grammatikai hagyomány megjelenése a korai magyar nyelvtudományban

Külföldi tanulmányutak, vendégkutatói meghívások

 • 1996–97: Kutató- és tanulmányút, Sidney Sussex College, Cambridge, Magyar Állami Eötvös-Ösztöndíjjal, a Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíjával és a FEFA támogatásával
 • 2002 és 2007: Erasmus-tanár a Helsinki Egyetem Angol tanszékén
 • 2008: Vendégkutató a Notre Dame Egyetemen (Indiana, USA)

Konferenciák

 • Latin Syllable Structure: Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1996
 • Diphthongs in the syllable structure of Latin: Postgraduate Seminar, Department of Classical Philology, Cambridge, 1997
 • Remarks on the Old High German Consonant Shift: Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1998
 • A félhangzók erősödésének szótagszerkezeti meghatározottsága a kései latinban Doktoranduszok Nyelvészeti Konferenciája, Szeged, 1998
 • Why is this interesting? Graduate Students' Linguistics Symposium, Budapest, 1999
 • A j kérdése: rendszerhely, fonotaktikai pozíció és történeti változások SZENDE TAMÁSsal, Beszédkutatás 2000, Budapest
 • A tárgy az indoeurópaiban Budapesti Uralisztikai Műhely III, 2002
 • A case study in Germanic fricative voicing changes Helsinki Egyetem, 2002
 • The typology of obstruent systems and its historical and theoretical implications Helsinki Egyetem Általános Nyelvészeti és Nyelvtechnológiai Tanszék, 2002
 • Palatality as secondary place 17th International Congress of Linguists, Prága, 2003
 • A középkori didaktikus nyelvtanokról Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, 2003
 • Az ókori morfológiai modellek ma 6. Ókortudományi Konferencia, Budapest, 2004
 • Phonetics, phonology and morphology in the nineteenth century Helsinki Egyetem, 2007
 • On the phonotactics of liquids in Latin 15th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2007
 • The -alis/-aris allomorphy revisited 13th International Morphology Meeting, Bécs, 2008
 • The English purists in a comparative perspective HEL-LEX 2, Historical English Lexis, Lammi, 2008
 • Morphological analysis in Pál Pereszlényi's Hungarian Grammar (Grammatica Linguae Ungaricae, 1682) International Conference on the History of the Language Sciences, Potsdam, 2008